Arter'in ev sahipliği yaptığı KP Brehmer: Büyük Resim sergisi bağlamında Cem 'KP Brehmer ve Veriyi Kullanmanın Binbir Yolu' başlıklı bir konuşma yaptı. Çevrimiçi gerçekleşen konuşmasında Cem, Brehmer’in veriyle –verinin toplanması, seçilmesi, görselleştirilmesi ve yorumlanmasıyla– kurduğu farklı ilişki biçimlerini inceledi ve sanatçının kapsamlı üretiminin bir bölümünü bilgi grafikleri tarihi bağlamında konumlandırmaya ve anlamlandırmaya çalıştı.

 

 

KP Brehmer’in veri grafiklerinin ideolojik işlevine yaptığı vurgunun, kişisel veri biriktirme ve görselleştirme pratiklerine duyduğu ilginin ve ‘sanat dünyası’na veri grafiklerini çeşitli yöntemlerle dahil etme yönündeki öncü çabalarının değerlendirildiği konuşmada, KP Brehmer’in günümüzde yeni teknolojilerle ortaya çıkan veya merkezileşen birçok sorunsalla temas hâlindeki pratiği benzer güncel örneklerle birlikte yorumlandı.